Vind ons ook op

Hulp voor kinderen in de Filipijnen

Zelfs de kleinste gift kan een groot verschil maken

Om de kinderen in die naar onze projecten komen en onze lokale kinderwerkers te kunnen (blijven) helpen, kunnen we niet zonder steun van anderen. Uw gift maakt echt een verschil!

Daarom vragen we u met klem om te overwegen of u Yael’s Kids Mission wilt steunen; met gebed maar ook financieel.

Maandelijkse (structurele) giften helpen ons om ook structureel dingen op te kunnen pakken. Maar uiteraard zijn we niet minder dankbaar voor eenmalige giften.

U kunt uw gift overmaken naar:

NL71 INGB 0675 5936 54

t.n.v. Yael’s Kids Mission

anbi logo

ANBI nummer 860582115

Als Yael’s Kids Mission hebben we als doel:

  • Onze kinderwerkers ondersteunen in hun missie en roeping om de kinderen, die weinig tot geen kansen hebben, onderwijs en voorlichting te geven, maaltijden te geven en het evangelie van Jezus Christus met hen te delen.
  • Hulp en toezicht bieden bij de uitvoering van dit werk.
  • De noodzakelijke ondersteuning bieden aan de kinderwerkers zelf, zodat ze zelf ook rond kunnen komen, te eten hebben en in een veilige en droge woning kunnen leven.
  • In noodsituaties praktische hulp bieden, bijvoorbeeld  bij de natuurrampen die de Filipijnen regelmatig treffen.

Yael’s Kids Mission is niet gebonden aan een bepaalde kerkelijke stroming of denominatie. Zij wil in gehoorzaamheid aan het Woord van God, in Woord en Daad, Zijn liefde tonen door ondersteuning van het kinderwerk op de Filipijnen. Wij hopen en bidden dat u volop gebruikt zult maken van deze gelegenheid om het prachtige werk van Yael’s Kids Mission te steunen, tot heil van velen.

Deze website gebruikt cookies zonder uw persoonlijke gegevens op te slaan.