Zelfs de kleinste gift kan een groot verschil maken

Om de kinderen in Ligao echt te kunnen (blijven) helpen, kan Yael niet zonder financiële steun van anderen. Uw gift maakt echt een verschil! Daarom vragen we u met klem om te overwegen of u Yael’s Kids Mission wilt steunen. Maandelijkse (structurele) giften helpen ons om ook structureel dingen op te kunnen pakken. Maar uiteraard zijn we niet minder dankbaar voor eenmalige giften.

U kunt uw gift overmaken naar:

NL78 RABO 0348 3699 80

t.n.v. Stichting Philippus

o.v.v. Yael’s Kids Mission

Omdat we onderdeel zijn van Stichting Philippus (https://www.stichtingphilippus.org) hebben we een ANBI status en zijn al uw giften dus aftrekbaar van de belasting.

Als Vereniging Vrienden van Yael’s Kids Mission hebben we als doel:

  • Yael ondersteunen in haar missie en roeping om de kinderen van Ligao, die weinig tot geen kansen hebben, onderwijs en voorlichting te geven, maaltijden te delen en het evangelie van Jezus Christus met hen te delen.
  • Hulp en toezicht bieden bij de uitvoering van dit werk.
  • De noodzakelijke ondersteuning bieden aan Yael zelf, zodat ze zelf ook rond kan komen, te eten heeft en in een veilige en droge woning kan leven.
  • In noodsituaties praktische hulp bieden, bijvoorbeeld  bij de natuurrampen die de Filipijnen regelmatig treffen.

De Vereniging Vrienden van Yael’s Kids Mission is niet gebonden aan een kerkelijke stroming of denominatie. Zij wil in gehoorzaamheid aan het Woord van God, in Woord en Daad, Zijn liefde tonen door ondersteuning van het werk van Yael in de sloppenwijken van Ligao op de Filipijnen. Wij hopen en bidden dat u volop gebruikt zult maken van deze gelegenheid om het prachtige werk van Yael te steunen, tot heil van velen!

Onderdeel van