Vind ons ook op

Over Yael's Kids Mission

Naam
Yaels Kids Mission

RSIN
8605.82.115

KvK 
76305783

Contactgegevens

Adres: Wijde Wormer 124, 2905TZ Capelle aan den IJssel
E-mailadres: info@yaelskidsmission.org

Doelstelling
De (sub)doelen zijn als volgt:

  1. Het kinderevangelisatiewerk en ontwikkelingswerk in de sloppenwijken en de onder ontwikkelde buitengebieden op de Filipijnen . Onder ontwikkelingswerk valt o.a. het geven van onderwijs, lessen in hygiëne, seksuele voorlichting, kooklessen, enzovoorts.
  2. Noodhulp bij natuurrampen. De Filipijnen worden met regelmaat getroffen door Tyfoons,
    aardbevingen en vulkaanuitbarstingen. Indien noodzakelijk kunnen we in het gebied waar onze werkers actief zijn op beperkte schaal de helpende hand bieden om bijvoorbeeld de huisjes te herstellen of daken te repareren.
  3. Ondersteuning (indien noodzakelijk) van de missie werkers ten aanzien van de levensbehoeften.

Bestuurssamenstelling en functie
Arie Slingerland: voorzitter
Eline Baijense: secretaris
Jonathan Buys: penningmeester
Catharinus Doornbos: algemeen bestuurslid
Bert van der Kuijl: algemeen bestuurslid
Natasja Pruimboom: algemeen bestuurslid

Het bestuur is geen familie van elkaar. Er bestaat onderling geen enkele financiële verwevenheid.
Ook behoren zij niet tot dezelfde Christelijke gemeente, zelfs niet tot dezelfde kerkelijke
denominatie. Wat ons bindt is het geloof in de Heere Jezus Christus en dat Hij Zijn Kerk bouwt. En dat gaat over kerkmuren en landsgrenzen heen. Het bestuur communiceert op een transparante wijze naar elkaar toe via de gangbare sociale media.

Beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden.

Onkostenvergoeding: bestuursleden kunnen aanspraak maken op onkosten vergoeding van de
gemaakte kosten die vanwege werkzaamheden voor de vereniging worden verricht.

Hoofdlijnen beleidsplan
De vereniging is opgericht in 2019 met als doel om hulp te bieden aan een jonge vrouw welke genaamd is Yael Asieh Brondial die woont in Ligao op de Filipijnen. Yael doet in Ligao en omgeving welzijnswerk en evangelisatiewerk onder de straatkinderen. Ligao is een provincie stadje welke gelegen is in de Regio Ligao in de provincie Albay. In 2021 heeft het bestuur besloten de hulp uit te breiden naar andere regio’s op de Filipijnen en soortgelijke hulp te bieden naar andere missiewerkers waar de vereniging een samenwerkingsovereenkomst hebben.

D.m.v. van een digitale nieuwsbrief die drie maal per jaar uit komt (of eentje extra, wanneer er iets
bijzonders te melden valt) wordt de nood , de voorgang en/of de stand van zaken middels een
digitale nieuwsbrief aan de ontvangers onder ogen gebracht. De adressen op de mailinglist zullen AVG conform worden verzameld en beheert. Ook wordt via onze website en overige social media informatie verstrekt.

We geven als vereniging weloverwogen geld aan de missiewerkers. Dit gaat via een bankcard
waarmee maandelijks geld opgenomen mag worden of via een moneytransfer. De verzoeken om
hulp worden maandelijks gedaan per mail deze worden gedeeld met alle leden van het bestuur,
zodat ieder daarin een stem heeft. Wij nemen ons voor om geregeld een bezoek te brengen aan de
Filipijnen (Eenmaal in de drie jaar). Het doel hiervan is om een warme betrokkenheid te laten blijken
,maar ook voor controle van de besteden gelden en voor monitoring van projecten die er lopen. Al
het geld wat gegeven is wordt verantwoord. Zoveel als mogelijk zullen de onderliggende bescheiden
(Facturen en Kassabonnen) als bewijs van gedane uitgaven overlegd worden.

Activiteiten
De activiteiten bestaan uit:

  • de missiewerkers/ vrijwilligers waarmee we een samenwerking hebben in staat stellen om kinderen in de sloppenwijken op de Filipijnen het evangelie te brengen en ze vaardigheden bij te brengen voor de maatschappij door de middelen te financieren.
  • de missiewerkers ondersteuning bieden en coachen bij het werk wat zij doen.
  • de missiewerkers middelen geven om zelf aan hun levensbehoeften te kunnen voldoen, zoals eten en een droge veilige woning.
  • twee keer per jaar extra middelen verstrekken zodat de missiewerkers levensmiddelen uit kunnen delen, met daarbij het evangelie.
  • noodhulp bij natuurrampen: zo nodig op kleine schaal de helpende hand bieden op het gebied van huizen/daken herstellen.

Deze website gebruikt cookies zonder uw persoonlijke gegevens op te slaan.